MiniaC14LFEProudové chráničePROUDOVÉ CHRÁNIČE LFE Podmíněný zkratový proud 6 kA.Pro ochranu:– před nebezpečným dotykem živých částí (IΔn≤ 30 mA)– před nebezpečným dotykem neživých částí– před vznikem požáru nebo zkratu při snížené izolační schopnosti elektrických zařízení.Montáž/demontáž na/z „U“ lišty: západky umožňují provést velice rychle montáž a demontáž, a to rukou bez nutnosti použití nástroje.Pracovní teplota okolí pro všechny provedení je již od -25 °C do +45 °C.Ukazatel stavu - signalizuje polohu zapnuto/vypnuto.Široký sortiment příslušenství - pomocné a signalizační spínače, podpěťové a napěťové spouště, propojovací lišty atd.Možnost uzamknutí a zaplombování v zapnuté nebo vypnuté poloze.Možnost propojení s jističi LTE, LTN propojovacími lištami nahoře i dole.N-pól u proudových chráničů při zapínání zapíná dříve a při vypínání vypíná později než ostatní póly.Testování proudových chráničů se provádí jednou za půl roku.2pólové provedení4pólové provedení6000-25IΔnInTypObjednacíPočetHmotnostBalení[mA][A]kódmodulů[kg][ks]3025LFE-25-2-030ACOEZ:4238920,219140LFE-40-2-030ACOEZ:4239020,240130025LFE-25-2-300ACOEZ:4239320,214140LFE-40-2-300ACOEZ:4239420,2121IΔnInTypObjednacíPočetHmotnostBalení[mA][A]kódmodulů[kg][ks]3025LFE-25-4-030ACOEZ:4239540,389140LFE-40-4-030ACOEZ:4239640,375163LFE-63-4-030ACOEZ:4239740,425180LFE-80-4-030ACOEZ:4239840,424130025LFE-25-4-300ACOEZ:4240240,375140LFE-40-4-300ACOEZ:4240340,375163LFE-63-4-300ACOEZ:4240440,389180LFE-80-4-300ACOEZ:4240540,4101LFE-25-2-030ACLFE-40-4-030ACReagují na sinusové střídavé reziduální proudy (typ AC).Stejnosměrné reziduální proudy je mohou vyřadit z provozu.Odolnost proti rázovému proudu 250 A (8/20 μs).Standardní typ pro běžné použití v domovních a bytových instalacích.Proudové chrániče, typ AC
PříslušenstvíPomocné a signalizační spínačePS-LT, SS-LTstr. B33Napěťové spouštěSV-LTstr. B34Podpěťové spouštěSP-LTstr. B34Dálkové ovládáníRC-LTstr. B35Uzamykací vložkaOD-LT-VU02str. B36Propojovací lištyS1L, S2L, S2L+N, S3L, S3L+N, S3L-...FI-..1), S4Lstr. B44Připojovací nástavecAS-50-S-AL01str. B461) Pro propojení chrániče s řadou jističů, kde je potřeba, aby řada jističů začínala u N-pólu chrániče.MiniaC15LFEProudové chráničePROUDOVÉ CHRÁNIČE LFE 2pólové provedení4pólové provedení6000-25IΔnInTypObjednacíPočetHmotnostBalení[mA][A]kódmodulů[kg][ks]3025LFE-25-2-030AOEZ:4639520,198140LFE-40-2-030AOEZ:4639620,203130025LFE-25-2-300AOEZ:4639720,187140LFE-40-2-300AOEZ:4639820,1861IΔnInTypObjednacíPočetHmotnostBalení[mA][A]kódmodulů[kg][ks]3025LFE-25-4-030AOEZ:4639940,362140LFE-40-4-030AOEZ:4640040,340163LFE-63-4-030AOEZ:4640140,392180LFE-80-4-030AOEZ:4640240,391130025LFE-25-4-300AOEZ:4640340,320140LFE-40-4-300AOEZ:4640440,323163LFE-63-4-300AOEZ:4640540,355180LFE-80-4-300AOEZ:4640640,3581LFE-25-2-030ALFE-40-4-030AReagují jak na sinusové střídavé reziduální proudy, tak i na pulzující stejnosměrné reziduální proudy (typ A).Stejnosměrné reziduální proudy > 6 mA je mohou vyřadit z provozu.Odolnost proti rázovému proudu 250 A (8/20 μs).Standardní typ pro běžné použití v domovních a bytových instalacích.Proudové chrániče, typ ASV-LTAS-50-S-AL01OD-LT-VU02S3LPS-LT
TypLFE-..-2LFE-..-4NormyČSN EN 61008-1ČSN EN 61008-1ČSN EN 61008-2-1ČSN EN 61008-2-1ČSN EN 61543ČSN EN 61543Certi kační značkyPočet pólů24TypAC, AAC, AJmenovitý proudIn25, 40 A25, 40, 63, 80 AJmenovitý reziduální proudIΔn30, 300 mA30, 300 mAJmenovité pracovní napětíUeAC 230 VAC 230/400 VMin. provozní napětíUmin pro IΔn = 30 mAAC 195 VAC 195 V(pro funkci testovacího tlačítka)Umin pro IΔn ≠ 30 mAAC 100 VAC 100 VMax. provozní napětíUmaxAC 250 VAC 250/440 VJmenovitý kmitočetfn50 Hz50 HzJmenovitý podmíněný zkratový proudInc6 kA (viz tabulka níže)6 kA (viz tabulka níže)Jmenovitá zapínací a vypínací schopnostIm500 A800 ARázová odolnost250 A250 AMechanická trvanlivost10 000 cyklů10 000 cyklůElektrická trvanlivost10 000 cyklů10 000 cyklůKrytí - s připojenými vodičiIP20IP20Montáž na „U“ lišty podle ČSN EN 60715 - typTH 35TH 35PřipojeníVodič Cu - tuhý (plný, slaněný) 1)0,75 ÷ 35 mm20,75 ÷ 35 mm2Vodič Cu - ohebný 1)0,75 ÷ 25 mm20,75 ÷ 25 mm2Typ hlavy šroubuPZ2PZ2Dotahovací moment2,5 ÷ 3 Nm2,5 ÷ 3 NmPřívod seshora nebo zespoduseshora/zespoduseshora/zespoduPracovní podmínkyTeplota okolí-25 ÷ +45 °C-25 ÷ +45 °CPracovní polohalibovolnálibovolnáKlimatická odolnost (ČSN EN 60068-2-30)28 cyklů28 cyklů(55 °C, 95 % relativní vzdušná vlhkost)(55 °C, 95 % relativní vzdušná vlhkost)1) Detailní připojení vodičů viz tabulka na str. C17.ParametryJištění proudových chráničůA) Jištění proti zkratuJmenovitý podmíněný zkratový proud s předřazenou pojistkouJmenovitý podmíněný zkratový proud s předřazeným jističemZ principu fukce nelze proudový chránič použít k jištění proti zkratu. K jištění obvodu musí-me použít pojistku nebo jistič, které spolehlivě vypnou zkratovaný obvod. Proudový chránič musí vydržet pouze průchod zkratového proudu. Velikost maximálního průchozího zkratového proudu označujeme jako jmenovitý podmíněný zkratový proud Inc. Následující tabulky uvádí jmenovitý podmíněný zkratový proud v závislosti na max. předřazené pojistce a jističi.ProvedeníInMax. předřazenáJmenovitý podmíněný zkratový proudLFE[A]pojistka gGInc [kA]2pólové25 ÷ 4063 A6 kA4pólové25 ÷ 4080 A6 kA63 ÷ 80100 A6 kAProudovýPředřazený jističJmenovitý podmíněný zkratový proudchráničTypIn jističeInc [kA]LFELTE, LTN, LVNIn jističe In chrániče6 kAZtrátové výkony PB) Jištění proti přetíženíJištění chráničů proti přetížení je možné jak pojistkami, tak i jističi při dodržení následujících podmínek:- jmenovitý proud pojistky musí být o stupeň menší než jmenovitý proud proudového chrániče In pojistky o 1 stupeň menší ≤ In chrániče - jmenovitý proud jističe musí být roven nebo menší než jmenovitý proud proudového chrániče In jističe ≤ In chrániče.ProvedeníJmenovitýJmenovitý reziduální proud IΔn [mA]LFNproud In30300 [A]AC, AAC, A2pólové251,0 W/pól0,6 W/pól402,6 W/pól1,6 W/pól4pólové251,3 W/pól0,7 W/pól403,9 W/pól2,0 W/pól633,9 W/pól3,9 W/pól804,1 W/pól4,1 W/pólMiniaC16LFEProudové chráničePROUDOVÉ CHRÁNIČE LFE
MiniaC17LFEProudové chráničePROUDOVÉ CHRÁNIČE LFERozsah připojeníRozměrySchémaZapojeníPočet připojených vodičůTuhý vodič (plný, slaněný)Ohebný vodič s dutinkouOhebný vodič bez dutinky 1)1x vodič1x (0,75 ÷ 35) mm21x (0,75 ÷ 25) mm21x (1 ÷ 35) mm22x vodič2x (0,75 ÷ 10) mm22x (0,75 ÷ 4) mm22x (1 ÷ 4) mm21x vodič + propojovací lišta1x (10 ÷ 25) mm2 + propojovací lišta1x (6 ÷ 16) mm2 2) + propojovací lišta-tloušťka kolíku max. 1,5 mmtloušťka kolíku max. 1,5 mm1) Vodič musí být před vložením do svorky upraven zkroucením, ze svorky nesmí vyčnívat jednotlivá vlákna vodiče.2) V případě použití dutinky bez plastového límce: vodič 1x (6 ÷ 25) mm2Při použití více vodičů musí být použity vodiče stejného typu a průřezu.1N2N5N6N3412LFE-..-4LFE-..-2